Thư chúc tết

Hương Xuân Mậu Tuất tỏa đất trời. Xuân thì nảy lộc khắp nơi nơi. Xuân đến nhân gian nhiều ý hỷ. Xuân hoài phúc đạo trí rạng khơi. Xin chúc một năm được thái bình. Nhà nhà no ấm phúc lộc sinh. Không môn thiền pháp hồng hưng thịnh. Bát nhã hoa khai thắm đạo tình.

Trước thềm xuân Mậu Tuất 2018.  Thay mặt Thường Trực BTS GHPGVN Huyện Thăng Bình.Kính chúc Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa . Ni Trưởng,  Ni Sư, Đại Đức Tăng Ni năm mới thân tâm thường an lạc, Phật sự viên thành. Thân chúc quý  thiện nam tín nữ  Phật Tử trong và ngoài nước  luôn mạnh khỏe, an lạc, vạn sự cát tường như ý. Bồ Đề tâm kiên cố. Gia đạo bình an.
  
                                                                                                                           T/M THƯỜNG TRỰC BTS
                                                                                                                                TRƯỞNG BAN

                                                                                                                  THƯỢNG TỌA THÍCH PHƯỚC HƯNG