Thông Tư tổ chức Phật đản PL: 2561

Thực hiện Thông bạch số :030/TB/BTS/VP của Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561 – DL.2017.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HUYỆN THĂNG BÌNH

BAN TRỊ SỰ

Số : 038/TT/BTS/VP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

———————-

Thăng Bình, ngày  22 tháng 4 năm 2017 

 

THÔNG TƯ

  Về việc hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561 – DL.2017

và Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập GHPGVN huyện Thăng Bình

 Kính gửi :   -Trưởng các Ban trực thuộc Ban trị sự GHPGVN huyện

                   -Chư Tôn Đức Tăng, Ni trụ trì, Giám tự các chùa cơ sở.

                   -Ban hộ tự, Ban hộ trì các chùa cơ sở.

           Thực hiện Thông bạch số :030/TB/BTS/VP của Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561 – DL.2017.

Căn cứ Công văn số : 298/UBND-NV của Ủy Ban Nhân Dân huyện Thăng Bình cho phép Ban trị sự GHPGVN huyện tổ chức lễ Phật đản Phật lịch : 2561-Dương lịch : 2017, ký ngày 20/4/2017.

Nay Thường trực Ban trị sự GHPGVN huyện hướng dẫn việc tổ chức Đại lễ Phật đản và lễ kỷ niệm như sau :

          1-Ban Tổ Chức :

-Ban trị sự là Ban tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561 của Phật giáo huyện.

-Tại cơ sở chùa, chư Tăng, Ni Trụ trì hoặc Ban hộ tự (cơ sở chưa có Trụ trì) là Ban tổ chức Đại lễ.

2-Thời gian tổ chức :

-Tuần lễ Phật đản bắt đầu từ ngày 03-10/5 năm 2017.(Nhằm 8-15/4/Đinh Dậu).

-Ban trị sự GHPGVN huyên tổ chức lễ Phật đản và Lễ kỷ niệm trong gian 3 ngày, từ ngày 6, 7, 8/5/2017 (ngày 11, 12 và 13 tháng 4 năm Đinh Dậu)

-Lễ chính thức tại lễ đài chính được cử hành vào lúc 18h00, ngày 7 tháng 5 năm 2017 (Nhằm 12/4/Đinh Dậu).

Tại cơ sở chùa linh động cử hành lễ Phật đản nhưng không trùng thời gian lễ chính của Phật giáo huyện.

3-Địa điểm tổ chức :

-Lễ đài chính của Phật giáo huyện thiết trí tại Khu Vui chơi Vườn Quả-TT Hà Lam

-Tại các chùa cơ sở trong toàn huyện tùy theo khả năng, điều kiện thiết trí lễ đài, thiết trí Vườn Lâm tỳ ni, Hương án, Quyền môn …để cử hành lễ.

4-Hình thức tổ chức:

1-Các cơ sở chùa tùy điều kiện thiết trí Lễ đài, Hương án, Vườn Lâm tỳ ni, treo cờ Tổ quốc, cờ Phật giáo, Phan, Phướng, Lồng đèn, biểu ngữ, pano…trong suốt tuần lễ Phật đản.

2-Tại nhà Tư gia tín đồ Phật tử tùy điều kiện thiết trí hương án, treo cờ Tổ quốc, cờ Phật giáo, Phan, Phướng, Lồng đèn, biểu ngữ, pano Phật đản…trong suốt tuần lễ Phật đản.

3-Cờ Tổ quốc treo phía tay mặt ngoài nhìn vào và lớn hơn cờ Phật giáo từ 1- 2 phân.

4-Thiết trí 1 Pano khổ (4mx3m), cờ Tổ quốc, cờ Phật giáo dựng đầu Ngã tư Hà Lam

Nội dung Pano :“ Kính Mừng Đại Lễ Phật Đản PL.2561 – DL.2017

Chào mừng 20 năm ngày thành lập GHPGVN tỉnh Quảng Nam

Chào mừng 30 năm ngày thành lập GHPGVN Thăng Bình

4-Biểu ngữ : “Kính Mừng Đại Lễ Phật Đản PL.2561 – DL.2017

Chào mừng 20 năm ngày thành lập GHPGVN tỉnh Quảng Nam

Chào mừng 30 năm ngày thành lập GHPGVN huyện Thăng Bình” treo băng qua trục đường giao thông như :

+Tại Thị Trấn Hà Lam : Đường Tiểu La :

-Trước TT Văn Hóa huyện 1 câu, Cổng chợ Hà Lam 1 câu, trước Phòng thi hành án 1 câu, trước BV Đa khoa 1 câu, Cầu 4 thước 1 câu.

– Đầu Đường Trần Thị Lý tiếp giáp đường Tiểu La 1 câu.

-Trục đường Lý Tự Trọng 4 câu

– Đầu Đường Nguyễn Thuật tiếp giáp đường Tiểu La 1 câu.

– Pano Phật đản(khổ 1,5mx60cm), cờ Phật giáo, cờ Tổ quốc treo dọc trục đường Lý Tự Trọng.

-Trước chùa Giác Quang treo 1 biểu ngữ.

+Tại xã Bình Quý, ngã ba Bình Quý treo 1 biểu ngữ.

+Tại xã Bình Trị, trước chùa Quang Minh treo 1 biểu ngữ.

+Tại xã Bình Lãnh, chợ Bình Lãnh treo 1 biểu ngữ.

+Tại xã Bình Phục, trước chùa Huệ Quang treo 1 biểu ngữ.

+Tại xã Bình Triều, trước chùa Phước Ấm 1 biểu ngữ.

+Tại xã Bình Đào, trước chùa Giác Hải treo 1 biểu ngữ.

+Tại xã Bình Minh, đường vào chùa Tân Bình treo 1 biểu ngữ, trước chùa Phước Bình treo 1 biểu ngữ.

5-Các hoạt động cúng dường :

-Ban trị sự GHPGVN huyện tổ chức Lễ tưởng niệm và hoa đăng tri ân các Anh hùng Liệt sĩ tại nghĩa trang trung tâm huyện (xã Bình Nguyên) vào lúc 18h00, ngày 5/5/2017.( Có chương trình lễ tưởng niệm riêng).

– Lễ rước Phật đản sanh từ Chùa Giác Nguyên về lễ đài chính lúc 17h30, ngày 6/5/2017 theo lộ trình : Từ chùa Giác Nguyên ra đường Nguyễn Thuật, rẽ Lý Tự Trọng về Lễ đài chính An Vị.

-Ban từ thiện Phật giáo huyện tổ chức các hoạt động từ thiện cứu trợ nhân đạo như : phát quà từ thiện cho đồng bào khó khăn, tặng quà trẻ em khuyết tật, mồ côi, trại tâm thần, trại dưỡng lão, phát cơm tại bệnh viện, phát quà từ thiện tại lễ đài chính và Hội ẩm thực chay.

-Tại các chùa cơ sở tùy điều kiện tổ chức các hoạt động cúng dường đại lễ Phật đản như : Văn nghệ, cắm trại, thuyết giảng, ẩm thực chay, chiếu phim về cuộc đời Đức Phật, phóng sanh, phóng đăng, lễ hoa đăng, thăm viếng Bà mẹ VNAH, phát quà ủng hộ người nghèo, viếng nghĩa trang Liệt sĩ v..v…

6-Nội dung chương trình lễ và thành phần tham dự:

*Các biểu ngữ chính được sử dụng trong Đại lễ :

+Kính Mừng Đại Lễ Phật Đản Phật lịch 2561 – DL.2017

Chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập GHPGVN tỉnh Quảng Nam

và 30 năm ngày thành lập GHPGVN huyện Thăng Bình

+Đoàn Kết Hòa Hợp, Trưởng Dưỡng Đạo Tâm, Trang Nghiêm Giáo Hội.

+Phục Vụ Chúng Sinh Là Thiết Thực Cúng Dường Chư Phật.

*Chương trình lễ chính thức : 

1-Ổn định tổ chức

2-Tuyên bố lý do, thông qua chương trình lễ, giới thiệu thành phần tham dự.

3-Chào Quốc Kỳ, Đạo Kỳ, Phút tưởng niệm.

4-Thông điệp Phật đản Phật lịch 2561  của Đức Pháp Chủ GHPGVN.

5-Diễn văn Phật đản Phật lịch 2561 của Hòa Thượng Chủ Tịch HĐTS GHPGVN.

6-Diễn văn Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập GHPGVN huyện Thăng Bình

6-Phát biểu của lãnh đạo huyện và đọc Thư chúc mừng của UBMTTQVN tỉnh.

7-Tặng hoa chúc mừng  

8-Cử hành nghi thức Phật đản.

9-Thả chim Bồ câu và bong bóng cầu nguyện quốc thái dân an.

10-Cảm tạ – hồi hướng.

*Thành phần tham dự tại lễ đài chính của Phật giáo huyện:

*Lãnh đạo Giáo hội

-Ban trị tự GHPGVN Tỉnh Quảng Nam

-Ban trị sự GHPGVN các huyện, thị, thành phố

-Chư Tôn Đức Tăng, Ni Ban trị sự, Tăng Ni trụ trì, Giám tự trong toàn huyện.

-Ban hộ tự, Ban hộ trì và Tín đồ Phật tử các chùa toàn huyện.

*Đại biểu khách mời

-Lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể huyện Thăng Bình và Lãnh đạo Thị trấn Hà Lam.

7-Biện pháp thực hiện :

1-Ban trị sự GHPGVN huyện, chư Tăng Ni trụ trì, Giám tự và Ban hộ tự, Ban hộ trì, tín đồ Phật tử tất cả các cơ sở về tham dự các khóa lễ chính do Ban trị sự chủ trì như :

*Lúc 8h30, ngày 3/5/2017(nhằm ngày 8/4/Đinh Dậu)

-Lễ khai kinh và Tắm Phật tại Trụ sở VP BTS (chùa Giác Nguyên).

*Lúc 18h00, ngày 5/5/2017(nhằm ngày10/4/Đinh Dậu)

-Lễ tưởng niệm các AHLS tại Nghĩa trang xã Bình Nguyên.

*Lúc 17h30, ngày 6/5/2017(nhằm ngày11/4/Đinh Dậu)

-Lễ rước Phật đản sanh từ chùa Giác Nguyên về Lễ đài chính và Lễ hoa đăng.

*Lúc 18h00, ngày 7/5/2017(nhằm ngày12/4/Đinh Dậu)

-Lễ Phật đản và lễ kỷ niệm 30 năm thành lập GHPG Thăng tại lễ đài chính.(Khu vườn quả Thị Trấn Hà Lam)

          *Tất cả các khóa lễ : Chư Tăng, Ni mặc Y, Hậu; Cư sĩ mặc Áo tràng lam, GĐPT mặc đồng phục.

2-Ban trị sự GHPGVN huyện, chư Tăng Ni trụ trì, Giám tự và Ban hộ tự, Ban hộ trì tín đồ Phật tử tất cả các cơ sở về tham dự lễ tại lễ đài chính Phật giáo tỉnh (Chùa Đạo Nguyên, 140 Phan Bội Châu, TP Tam Kỳ) lúc 17h00, ngày 9/5/2017(Nhằm 14/4/Đinh Dậu).

3-Các cơ sở chùa phải lập tờ trình báo cáo kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2561 với các cấp chính quyền tại địa phương để được giúp đỡ.

4-Nếu cơ sở chùa nào gặp trở ngại trong việc tổ chức Đại lễ, Trụ trì hoặc Ban hộ tự lập báo cáo về Ban trị sự GHPGVN huyện để kịp thời liên hệ tháo gỡ.

5-Chư Tăng, Ni trụ trì và Ban hộ tự, Ban hộ trì cơ sở chùa đôn đốc tín đồ Phật tử thực hiện theo sự chỉ đạo tổ chức đại lễ Phật đản do Ban trị sự GHPGVN huyện đã đề ra.

Kính chúc Quý vị mùa Phật đản Vô Lượng An Lạc. 

Nơi nhận :                                                                                TM/BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ

-Ban trị sự GHPGVN tỉnh “Báo cáo”                                                          TRƯỞNG BAN

-UBND, UBMT, PNV, CA h “Kính thường”

-UBND các xã, thị trấn “Giúp đỡ”                                               Thượng tọa Thích Phước Hưng