Thông Tư hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản PL : 2560

Thực hiện Thông bạch số : 256/TB/BTS/VP của Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2560 – DL.2016.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              HUYỆN THĂNG BÌNH                                  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                    BAN TRỊ SỰ                                             

              Số : 016/TT/BTS/VP                                         Thăng Bình, ngày 2 tháng 5 năm 2016 

                                                        THÔNG TƯ

             Về việc hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2560-DL.2016.

                                                       ————————

Kính gửi :   -Trưởng các Ban trực thuộc Ban trị sự GHPGVN huyện

                     -Chư Tôn Đức Tăng, Ni trụ trì, Giám tự các chùa cơ sở.

                     -Ban hộ tự các chùa cơ sở.

 Thực hiện Thông bạch số : 256/TB/BTS/VP của Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2560 – DL.2016.

Căn cứ biên bản phiên họp ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Ban trị sự, Tăng Ni và Ban hộ tự Phật giáo huyện về việc triển khai phướng án tổ chức Đại lễ Phật đản tại huyện.

Ban trị sự GHPGVN huyện hướng dẫn kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản như sau :

 1-Ban Tổ Chức :

-Ban trị sự là Ban tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2560 của Phật giáo huyện.

-Tại cơ sở chùa, chư Tăng, Ni Trụ trì hoặc Ban hộ tự (cơ sở chưa có Trụ trì) là Ban tổ chức Đại lễ.

  2-Thời gian tổ chức :

-Tuần lễ Phật đản bắt đầu từ ngày 14-21/5 năm 2015.(Nhằm 8-15/4/Bính Thân).

-Lễ chính thức tại lễ đài chính được cử hành vào lúc 18h00, ngày 20 tháng 5 năm 2016 (Nhằm 14/4/Bính Thân).

Tại cơ sở chùa linh động cử hành lễ Phật đản nhưng không trùng thời gian lễ chính của Phật giáo huyện.

3-Địa điểm tổ chức :

-Lễ đài chính của Phật giáo huyện thiết trí tại Trụ sở Văn phòng – BTS GHPGVN huyện.(chùa Giác Nguyên, TT Hà Lam)

-Tại các chùa cơ sở trong toàn huyện tùy theo khả năng, điều kiện thiết trí lễ đài, thiết trí Vườn Lâm tỳ ni, Hương án, Quyền môn …để cử hành lễ.

 4-Hình thức tổ chức

-Tại cơ sở chùa tùy điều kiện thiết trí Lễ đài, Hương án, Vườn Lâm tỳ ni, thiết trí cổng chào, treo cờ Tổ quốc, cờ Phật giáo, Phan, Phướng, Lồng đèn, biểu ngữ, pano…trong suốt tuần lễ Phật đản.

-Tại Tư gia tín đồ Phật tử tùy điều kiện thiết trí hương án, treo cờ Tổ quốc, cờ Phật giáo, Phan, Phướng, Lồng đèn, biểu ngữ “Kính Mừng Phật Đản”, pano Phật Đản…trong suốt tuần lễ Phật đản. Để việc treo cờ được trang nghiêm, cờ Tổ quốc treo phía tay trái, cờ Phật giáo phía tay phải từ trong nhìn ra.

-Các biểu ngữ chính được sử dụng trong Đại lễ Phật đản :

Kính Mừng Đại Lễ Phật Đản Phật lịch 2560 – DL.2016

Đoàn Kết Hòa Hợp, Trưởng Dưỡng Đạo Tâm, Trang Nghiêm Giáo Hội.

Phục Vụ Chúng Sinh Là Thiết Thực Cúng Dường Chư Phật

-Biểu ngữ : “Kính Mừng Đại Lễ Phật Đản PL.2560 – DL.2016”  treo băng qua trục đường giao thông Nguyễn Thuật và Nguyễn Văn Trỗi  tại lễ đài chính của huyện (Trụ sở Văn Phòng BTS- Chùa Giác Nguyên, TT Hà Lam).

 5-Các hoạt động cúng dường

-Ban từ thiện Phật giáo huyện tổ chức các hoạt động từ thiện cứu trợ nhân đạo như : phát quà từ thiện cho đồng bào khó khăn, tặng quà trẻ em khuyết tật, mồ côi, trại tâm thần, trại dưỡng lão, phát cơm tại bệnh viện v.v.

-Ban trị sự GHPGVN huyện tổ chức đặt vòng hoa, tưởng niệm tri ân các Anh hùng Liệt sĩ tại nghĩa trang trung tâm huyện (xã Bình Nguyên) vào lúc 18h00, ngày 19/5/2016.

-Tại các chùa cơ sở tùy điều kiện tổ chức các hoạt động cúng dường đại lễ Phật đản như : Văn nghệ, cắm trại, thuyết giảng, ẩm thực chay, chiếu phim về cuộc đời Đức Phật, phóng sanh, phóng đăng, thăm viếng Bà mẹ VNAH, phát quà ủng hộ người nghèo, viếng nghĩa trang Liệt sĩ v..v…

6Nội dung chương trình lễ chính thức :

a/Chương trình :

Đúng 4 giờ sáng ngày 21 tháng 5 năm 2016 (15/4/Bính Thân), tất cả các cơ sở chùa đồng loạt cử 3 hồi chuông trống Bát Nhã rước lễ Đản sanh.

1-Ổn định tổ chức

2-Tuyên bố lý do, thông qua chương trình lễ, giới thiệu thành phần tham dự.

3-Chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, phút tưởng niệm.

4-Thông điệp Phật đản Phật lịch 2560  của Đức Pháp Chủ GHPGVN.

5-Diễn văn Phật đản Phật lịch 2560 của Hòa Thượng Chủ Tịch HĐTS GHPGVN.

6-Phát biểu và đọc Thư chúc mừng của UBMTTQVN tỉnh.

7-Tặng hoa chúc mừng

8-Cử hành nghi thức Phật đản.

                                      -Cử chuông trống Bát nhã

                                      -Dâng hoa cúng dường

                                      -Niệm hương-đãnh lễ

                                      -Tụng bài sám Khánh đản

                                      -Hồi hướng-Tam tự quy

                                      -Thả chim Bồ câu và bong bóng cầu nguyện hòa bình

9-Cảm tạ – hồi hướng.

b/Thành phần tham dự tại lễ đài chính của Phật giáo huyện:

-Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Quảng Nam

-Chư Tôn Đức Tăng, Ni Ban trị sự, Tăng Ni trụ trì trong toàn huyện.

-Ban hộ tự và Tín đồ Phật tử toàn huyện.

 *Đại biểu khách mời :

-Lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể huyện Thăng Bình.

-Lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể Thị trấn Hà Lam.

 7-Biện pháp thực hiện :

-Ban trị sự GHPGVN huyện, chư Tăng Ni trụ trì và Ban hộ tự, tín đồ Phật tử các cơ sở về tham dự lễ tại lễ đài chính Phật giáo huyện (chùa Giác Nguyên, 42 Nguyễn Văn Trỗi, TT Hà Lam) lúc 18h00, ngày 20/5/2016(Nhằm 14/4/Bính Thân).

-Ban trị sự GHPGVN huyện, chư Tăng Ni trụ trì và Ban hộ tự, tín đồ Phật tử các cơ sở về tham dự lễ tại lễ đài chính Phật giáo tỉnh (Chùa Đạo Nguyên, 140 Phan Bội Châu, TP Tam Kỳ) lúc 6h00, ngày 21/5/2016(Nhằm 15/4/Bính Thân).

-Các cơ sở chùa phải lập tờ trình báo cáo kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2560 với các cấp chính quyền tại địa phương để được giúp đỡ.

-Nếu cơ sở chùa nào gặp trở ngại trong việc tổ chức Đại lễ, Trụ trì hoặc Ban hộ tự lập báo cáo về Ban trị sự GHPGVN huyện để kịp thời liên hệ tháo gỡ.

-Chư Tăng, Ni trụ trì và Ban hộ tự cơ sở chùa đôn đốc tín đồ Phật tử thực hiện theo sự chỉ đạo tổ chức đại lễ Phật đản do Ban trị sự GHPGVN huyện đã đề ra.

Kính chúc Quý vị mùa Phật đản Vô Lượng An Lạc. 

                                                                                          TM/BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ  

    Nơi nhận :                                                                                        TRƯỞNG BAN

-Như trên.                                                                                                        ( Đã ký)

-Ban trị sự GHPGVN tỉnh “Báo cáo”

-UBND, UBMT, PNV, CA huyện “Để biết”                     Thượng Tọa THÍCH PHƯỚC HƯNG

-UBND các Xã, Thị trấn

Kính tường và giúp đỡ”

-Lưu VP