Thông báo Hội nghị sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2017

Nhằm đánh giá các công tác Phật sự đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm và triển khai một số công tác Phật sự 6 tháng cuối năm 2017.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HUYỆN THĂNG BÌNH
BAN TRỊ SỰ

Số : 060/TM/BTS/VP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 
             Thăng Bình, ngày 19 tháng 5 năm 2017 
 
THÔNG BÁO
  “Dự hội nghị  sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm
Và triển khai công tác Phật sự 6 tháng cuối năm 2017”
 
Kính gửi :    - Chư Tôn Đức Tăng Ni, Cư sĩ thành viên BTS
                   - Chư Tôn Đức Tăng Ni trụ trì, Giám tự các Tự Viện
                   - Các ban, ngành trực thuộc BTS .
                   - Ban hộ tự, Ban hộ trì các chùa cơ sở. 

         
Nhằm đánh giá các công tác Phật sự đã thực hiện trong 6 tháng  đầu  năm và triển khai một số  công tác Phật sự 6 tháng cuối năm 2017. 
 Ban trị sự GHPGVN huyện tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Phật sự.
          1/Thời gian : Lúc 7h30, ngày 7 tháng 6 năm 2017.  
                                  (Nhằm ngày 13 tháng 5 năm Đinh Dậu)

          2/Địa điểm : Văn Phòng BTS-Chùa Giác Nguyên, Hà Lam, huyện Thăng Bình.
          3/Thành phần dự  họp :
-Thành viên Ban trị sự GHPGVN huyện
-Trưởng các ban, ngành trực thuộc Ban trị sự
-Chư Tôn Đức Tăng Ni trụ trì, Giám tự các Tự Viện
-Trưởng, Phó , Thư ký Ban hộ tự, Ban hộ trì các chùa cơ sở.

Đây là Phật sự quan trọng. Ban trị sự GHPGVN huyện kính đề nghị Quý Chư Tôn Đức Tăng Ni, Quý Cư Sĩ, sắp xếp thời gian tham dự hội nghị đông đủ.
Trân trọng kính mời./
                                                            
  TM/BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
TRƯỞNG BAN

(Đã ký, ấn dấu)
 
Thượng Tọa THÍCH PHƯỚC HƯNG