Phật giáo Thăng Bình sự hình thành và phát triển

 PHẬT GIÁO  HUYỆN THĂNG BÌNH

    ————————-

     HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

   Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn thiđức Tăng Ni

Kính thưa quý thin hu tri thức, Phật tử các giới.

Đức Thế Tôn xuất hiện và vận chuyển bánh xe chánh pháp cách đây hơn 2500 năm không ngoài mục đích xoa dịu khổ đau, dập tắt hận thù, đem nguồn an lạc hạnh phúc cho nhân loại.

 Đạo Phật có mặt trên mảnh đất Quảng Nam thân thương này từ rất sớm, huyện Thăng Bình là một huyện nông thôn chạy dài dọc theo vùng duyên hải, đời sống vật chất tuy nghèo nhưng Phật giáo có mặt nơi đây cũng từ những năm đầu thế kỷ. Những chứng thực ấy là Trung Tâm Phật giáo Đồng Dương ngày xưa còn trên sử sách.

Theo nội dung tấm bia tìm thấy tại Đồng Dương, năm 875 vua Indravarman II đã cho xây một tu viện phật giáo và đền thờ một vị Bồ tát bảo hộ cho vương triều là Laksmindra Lôkesvara Svabhayada. Tính chất phật giáo đại thừa được thể hiện rõ qua nội dung bia ký cũng như các tác phẩm điêu khắc ở Đồng Dương. Dưới triều đại của Indravarman II, kinh đô của vương quốc Cham Pa lại được dời từ vùng Panduranga trở ra vùng Amaravati. Văn bia này cho biết tên kinh đô mới là Indrapura, theo một số nhà nghiên cứu thì điểm xây dựng kinh đô Indrapura là khu vực làng Đồng Dương ngày nay.

Vào khoản năm 1600, tại phủ Thăng Bình, các ngôi chùa làng dần xuất hiện, được dân làng xây dựng thờ cúng theo phong tục dân gian như chùa : Vĩnh Gia, Ngọc Sơn, Diệu Giác, Cẩm Bình, Giác Nguyên, Hưng Mỹ, Hiền Lương, Phước Ấm……

Phật giáo Thăng Bình trong năm 1936 phong trào Phật giáo sôi nổi phát triển mạnh. Khi phòng trào đến với Thăng Bình thì bà con Đạo Hữu hưởng ứng rất nhanh.Từ năm 1945 sau khi cuộc cách mạng tháng 8 thành công, mặc dầu lúc này địch vẫn thả bom đánh phá rất ác liệt trên quê hương Thăng Bình gây không ít khó khăn cho việc sinh hoạt của Giáo Hội.

Đến năm 1956, phong trào An Nam Phật học hội được tổ chức và truyền theo con đường tu của Phật giáo, phát triển vào đất Thăng Bình.

Cuối năm 1957 của Ban Trưởng Hội An Nam Phật hội của huyện, do các đọa hữu phụ trách.

Năm 1959, cử Ban đại điện Phật giáo lâm thời và tham gia sinh hoạt đến các chùa cơ sở để thành lập.

Từ năm 1960-1960, thành lập Ban đại diện đầu tiên của Phật giáo Thăng Bình, lúc này quý cư sĩ phụ trách và đặt dưới sự lãnh đạo của chư Tôn đức Tỉnh Quảng Tín do HT Thích Thiện Duyên làm Trưởng Ban.

Năm 1981, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam ra đời, cũng thời gian này Phật giáo Thăng Bình thành lập Ban đại diện do Hòa Thượng Thích Thiện Tánh là Chánh đại diện, TT Thích Phước Châu là Phó đại diện cho đến năm 1990, thời gian này chỉ có 3 vị Tăng và 13 cơ sở chùa.

Từ năm 1990-2011, Thượng tọa Thích Phước Châu làm Chánh đại diện, TT Phước Hưng làm phó đại diện, Đại đức Tánh Thông làm Thư ký, thời gian này số lượng Tăng ni về Thăng Bình hành đạo ngày càng đông với 24 Tăng, ni và số lượng cơ sở chùa lên 43 cơ      sở.

Từ năm 2011 đến nay do TT Thích Phước Hưng làm Chánh đại diện, Đại đức Giới Hỷ làm Phó ban, Đại đức Tánh Thông làm Phó ban kiêm thư ký BĐD và số lượng thành viên của Ban đại diện là 15 vị.

Hiện nay so với đà phát triển của Đất nước, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam trên đà hội nhập. Tại Đại Hội Phật Giáo toàn quốc lần thứ VII, Hiến chương GH được bổ sung và sử đổi, khối hành chính cấp quận, huyện cũng được nâng cấp. Ban đại diện cấp quận, huyện được thay đổi là Ban trị sự GHPGVN cấp quận, huyện. Trụ sở Văn phòng của Ban trị sự GHPGVN huyện Thăng Bình được đặt tại Chùa Giác Nguyên-Thị trấn Hà Lam-huyện Thăng Bình.

Nhìn lại chặng đường phát triển Phật giáo của huyện Thăng Bình qua các thời kỳ, các nhiệm kỳ được xem là những nét nổi bật nhất : với 43 cơ sở Chùa, 11, 650 tín đồ, 20 cơ sở có GĐPT sinh hoạt với 568 HTr và đoàn sinh; 34 tăng, Ni hiện đang hành đạo, hướng dẫn tu học ổn định và từng bước phát triển; từ cảnh quang bên ngoài cho đến nội viện điện thờ, cũng được tôn tạo, tu sửa, xây dựng mới trang nghiêm với kinh phí gần 40 tỷ đồng, đạo tràng Phật tử được hướng dẫn tu học có hệ thống tổ chức và quy củ thiền môn, các khóa tu cũng được nhân rộng, nhằm tạo thuận duyên cho tín đồ tu học..

Với trách nhiệm điều hành Phật sự tại huyện nhà, Ban trị sự GHPGVN huyện luôn động viên, tán dương tinh thần Tăng Ni trẻ đến với các sơ sở chùa là nhịp cầu nối giưa Phật và chúng sanh, cùng chung tay với Ban trị sự để xây dựng Phật giáo Thăng Bình mỗi ngày phát triển và hưng thịnh..
BAN TRỊ SỤ GHPGVN HUYỆN

VĂN PHÒNG-BAN TRỊ SỰ

Chùa Giác Nguyên.Số 42, đường Nguyễn Văn Trỗi
Tổ 4, Thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0510.6291553 – Email: phatgiaothangbinh@gmail.com
Website : www.phatgiaothangbinh.com

 ———————————