Cum Đông tổ chức Bát quan trai lần thứ 1 năm Mậu Tuất

Ngày 01/02/Mậu Tuất( nhằm 17/03/2018) tại chùa Hưng Mỹ, xã Bình Triều, huyện Thăng Bình. Ban trị sự, Ban Hoằng pháp Phật giáo huyện tổ chức Tu Bát quan trai lần thứ I (năm Mậu Tuất) cho cư sĩ Phật tử tại gia các chùa trong cụm cánh Đông

Thực hiện chương trình hoạt động Phật sự và tu học cho Phật tử các giới năm 2018. Theo chương trình tu học Bát quan trai cụm Đông. Đã có hơn 300 phật tử của 9 chùa trong khu vục cánh Đông vân tập về chùa Hưng Mỹ để tu học 1 ngày. Khóa tu Bát quan trai 1 ngày dưới sự hướng dẫn của Chư tôn Đức Tăng, Ni trong cụm.

Mỡ đầu khóa tu là nghi thức cầu nguyện, truyền giới Bát quan trai do Đại đức Thích Bảo Ân. Phó BTS PGPG huyện chủ trì, cùng chư Tôn đức Tăng Ni tham dự . Trong dịp này Ban tổ chức khóa tu đã cung thỉnh TT. Thích Đông Nguyện. Phó BTS GHPGVN Tỉnh. Trưởng Ban Hoằng Pháp Tỉnh. Viện Chủ chùa An Lạc TP Hội An- Quang lâm thuyết giảng cho đạo tràng-. Ngoài ra BTC khóa tu hướng dẫn tụng kinh, hành thiền, niệm phật, pháp thoại v.v...
Kết thúc khóa tu ĐĐ. Thích Bảo Chánh. Trưởng Ban Nghi Lễ PG huyện kiêm trưởng cum. Có lời chúc xuân đến toàn thể đạo tràng và sách tấn nhắc nhở quý phật tử tinh tấn tu tập ngày một đông hơn ở các khóa tu tiếp theo. Chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni trong cụm luôn mạnh khỏe an lạc, Phật sự viên thành. 
khóa tu khép lại trong niềm hoan hỷ vô biên đầy an lạc.

 
Một số hình ảnh khóa tu :Ban TTTT Huyện