Cum Đông tổ chức Bát quan trai lần II

Ngày 08/03/Mậu Tuất( nhằm 23/04/2018) tại chùa Phước An,xã Bình Hải, huyện Thăng Bình. Ban trị sự, Ban Hoằng pháp Phật giáo huyện tổ chức Tu Bát quan trai lần thứ II (năm Mậu Tuất) cho cư sĩ Phật tử tại gia các chùa trong cụm cánh Đông

Thực hiện chương trình hoạt động Phật sự và tu học cho Phật tử các giới năm 2018. Theo chương trình tu học Bát quan trai cụm Đông. Đã có hơn 300 phật tử của 9 chùa trong khu vục cánh Đông vân tập về chùa Phước An để tu học 1 ngày. Khóa tu Bát quan trai 1 ngày dưới sự hướng dẫn của Chư tôn Đức Tăng, Ni trong cụm.

Mỡ đầu khóa tu là nghi thức cầu nguyện, truyền giới Bát quan trai do Đại đức Thích Bảo Chánh. Trưởng Ban Nghi Lễ kiêm Trưởng Ban Văn Hóa BTS PGPG huyện, Trụ trì Chùa Phước Bình, xã Bình Minh chủ trì, cùng chư Tôn đức Tăng Ni tham dự . Trong dịp này Ban tổ chức khóa tu đã cung thỉnh Đ Đ. Thích Hạnh Qủa. Phó BTS kiêm Trưởng Ban Hoằng Pháp GHPGVN  huyện, Trụ Trì Chùa Giác Thanh xã Bình Nguyên. Quang lâm thuyết giảng cho đạo tràng-. Ngoài ra BTC khóa tu hướng dẫn tụng kinh, hành thiền, niệm phật, pháp thoại v.v...
Kết thúc khóa tu ĐĐ. Thích Bảo Chánh. Trưởng Ban Nghi Lễ kiêm Trưởng Ban Văn Hóa PG huyện, Trưởng cum. Có lời chúc đến toàn thể đạo tràng và sách tấn nhắc nhở quý phật tử tinh tấn tu tập ngày một đông hơn ở các khóa tu tiếp theo. Chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni trong cụm luôn mạnh khỏe an lạc, Phật sự viên thành. 
khóa tu khép lại trong niềm hoan hỷ vô biên đầy an lạc.

 
Một số hình ảnh khóa tu :

BTTTT HUYỆN