Cum cánh Trung tổ chức Tu Bát Quan Trai lần thứ 2 năm Đinh Dậu

Ngày 8/2/Đinh Dậu(5/3/2017) tại chùa Giác Nguyên, Hà Lam, huyện Thăng Bình. Ban trị sự, Ban Hoằng pháp Phật giáo huyện tổ chức Tu Bát quan trai lần thứ 2(năm Đinh Dậu) cho cư sĩ Phật tử tại gia các chùa cụm cánh Trung và Kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Xuất Gia.

Ngày 8/2/Đinh Dậu(5/3/2017) tại chùa Giác Nguyên, Hà Lam, huyện Thăng Bình. Ban trị sự, Ban Hoằng pháp Phật giáo huyện tổ chức Tu Bát quan trai lần thứ 2(năm Đinh Dậu) cho cư sĩ Phật tử tại gia các chùa cụm cánh Trung và Kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Xuất Gia.
Thực hiện chương trình hoạt động Phật sự và tu học cho Phật tử các giới năm 2017. Theo chương trình tu học Bát quan trai cụm Trung. Đã có hơn 400 phật tử của 9 chùa khu vục cánh Trung vân tập về chùa Giác Nguyên để tu học 1 ngày và sinh hoạt kỷ niệm Đức Phật thích Ca xuất gia tìm Chân lýKỷ. Khóa tu Bát quan trai 1 ngày dưới sự hướng dẫn của Chư tôn Đức Tăng, Ni trong cụm.
Mỡ đầu khóa tu là nghi thức cầu nguyện, truyền giới Bát quan trai do Đại đức Thích Hạnh Quả-Phó Ban trị sự PG huyện kiêm Trưởng ban Hoằng Pháp PG huyện chủ trì, cùng chư Tôn đức Tăng Ni tham dự .  Dịp này Ban tổ chức khóa tu đã cung thỉnh Đại đức Thích Trí Huệ – UV Ban Hoằng Pháp TW GHPGVN trú tại TP HCM quang lâm thuyết giảng cho đạo tràng Phật tử với đề tài “ Ý nghĩa của sự xuất thế”. Ngoài ra BTC khóa tu hướng dẫn tụng kinh, hành thiền, niệm phật v.v..
Một số hình ảnh khóa tu :

Đại đức Thích Hạnh Quả truyền giới

Thời khóa Quá đường

Đại đức Thích Trí Huệ thuyế giảng

Đạo tràng nghe pháp
Tin, ảnh : Quảng Huệ