Cụm cánh Đông tổ chức tu bát quan trai và Tổng kết năm Đinh Dậu

Ngày 19/11/Đinh Dậu(05/01/2018) tại chùa Phước Bình, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình. Ban trị sự, Ban Hoằng pháp Phật giáo huyện tổ chức Tu Bát quan trai lần thứ 10(năm Đinh Dậu) cho cư sĩ Phật tử tại gia các chùa trong cụm cánh Đông

Thực hiện chương trình hoạt động Phật sự và tu học cho Phật tử các giới năm 2017. Theo chương trình tu học Bát quan trai cụm Đông. Đã có hơn 300 phật tử của 9 chùa trong khu vục cánh Đông vân tập về chùa Phước Bình để tu học 1 ngày. Khóa tu Bát quan trai 1 ngày dưới sự hướng dẫn của Chư tôn Đức Tăng, Ni trong cụm.

Mỡ đầu khóa tu là nghi thức cầu nguyện, truyền giới Bát quan trai do Đại đức Thích Bảo Chánh. Trưởng Ban  Nghi Lễ  PG huyện kiêm Trưởng Cụm chủ trì, cùng chư Tôn đức Tăng Ni tham dự . Trong dịp này Ban tổ chức khóa tu đã cung thỉnh Đại đức Thích Quảng Thông chùa Hưng Quang, huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam- Quang lâm thuyết giảng cho đạo tràng-. Ngoài ra BTC khóa tu hướng dẫn tụng kinh, hành thiền, niệm phật, hái hoa Phật Pháp v.v...
Khóa tu lần này cũng là khóa tu cuối của năm 2017. BTC cũng tặng bằng khen cho quý Phật Tử có thành tích tinh tấn tu tập đầy đủ trong các khóa tu của cụm nhằm sách tấn cho quý Phật Tử tu tập ngày một tinh tấn hơn.
Khóa tu năm 2017 tạm khép lại với niềm hoan hỷ vô biên của Chư Tôn Đức Tăng Ni và toàn thể hội chúng . Hẹn gặp nhau ở các khóa tu năm sau
Một số hình ảnh khóa tu :


BTTTT HUYỆN