Chương trình Đại hội đại biểu Phật giáo huyện lần thứ VII

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO HUYỆN THĂNG BÌNH LẦN THỨ VII NHIỆM KỲ : 2016-2021

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO HUYỆN THĂNG BÌNH LẦN THỨ VII

NHIỆM KỲ : 2016-2021

 *Ngày 10/10/2016 ( 10/9/Bính Thân)

-14h00 : Phiên Đại hội trù bị.

1-Niệm Phật cầu gia bị.

2-Tuyên bố lý do, thàm phần tham dự.

3-Thỉnh chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm soát.

4-Thông qua chương trình, Nội quy Đại hội.

5-Thông qua báo cáo tổng kết Phật sự nhiệm kỳ VI ( 2011-2016).

6-Thông qua dự thảo chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VII ( 2016-2021).

7-Góp ý, biểu quyết.

8-Thông qua nhân sự Ban trị sự, Ban Thường Trực Ban Trị Sự GHPGVN huyện nhiệm kỳ VII(2016-2021) và lấy biểu quyết.

9-Thông qua danh sách đề nghị Tuyên dương công đức và Giấy khen.

10-Thông qua danh sách đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ V ( 2017-2022).

11-Bế mạc.

16h30 : Cơm chiều

17h00 : Đoàn đại biểu viếng hương, đặt vòng hoa tại nghĩa trang huyện.

*Ngày 11/10/2016 ( 11/9/Bính Thân)

-7h00 : Đại biểu vân tập Hội trường.

-7h20 : Cung đón Chư Tôn Giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội Tỉnh, Lãnh đạo chính quyền các cấp, Quý Đại biểu khách mời.

-7h30 : Văn nghệ Chào mừng Đại hội.

-7h50 : Cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni và mời Đại biểu quang lâm hội trường.

-8h00 : Chính thức khai mạc Đại hội :

1-Niệm Phật cầu gia bị

2-Chào Quốc kỳ, Đạo kỳ

3-Tuyên bố lý do, giới thiệu chuuwong trình, thành phần tham dự.

4-Thỉnh Ban chứng minh, Chủ tọa đoàn, Thư ký,  Ban Kiểm soát Đại hội

5-Ban kiểm soát thông qua Nội quy Đại hội

6-Đoàn Phật tử dâng hoa chào mừng Đại hội

7-Diễn văn khai mạc Đại hội

8-Trình bày báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VI(2011-2016) và Dự thảo chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VII ( 2016-2021). 

9-Các phát biểu tham luận đại diện cho Tăng Ni và Cư sĩ Phật tử

10-Tặng bằng tuyên dương công đức và Giấy khen.

11-Ban Trị Sự GHPGVN huyện nhiệm kỳ VI tuyên bố mãn nhiệm

12-Tiểu ban nhân sự Đại hội giới thiệu nhân sự Ban trị sự nhiệm kỳ VII(2016-2021).

13-Ban Thường Trực Ban trị sự GHPGVN tỉnh lấy ý kiến đại biểu và thông qua thành phần nhân sự Ban Thường Trực Ban trị sự và Ban trị sự nhiệm kỳ VII(2016-2021)

14- Ban trị sự nhiệm kỳ VII(2016-2021) ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ.

15-Tặng hoa, quà chúc mừng Đại hội và Tân ban trị sự.

16-Giới thiệu Đại biểu tham dự Đại hội V Phật giáo tỉnh.

17-Phát biểu của lãnh đạo Chính quyền huyện

18-Đạo từ của Thường Trực Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh

19-Diễn văn bế mạc và Cảm tạ của BTC, Hồi hướng bế mạc

-11h00 : Cơm trưa thân mật

-13h00 : Ban trị sự GHPGVN huyện có phiên họp đầu tiên.

-14h30 : Thăm lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Mặt trận huyện.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI.