Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN huyện nhiệm kỳ : 2016-2021

Ngày 20/10/2016 Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN huyện Thăng Bình gồm các vị

Ngày 20/10/2016 Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN huyện Thăng Bình gồm các vị sau:

DANH SÁCH NHÂN SỰ

Ban Trị Sự GHPGVN huyện Thăng Bình nhiệm kỳ 2016-2021
(Theo Quyết định số  372/QĐ/BTS ngày 20/10/2016)

A.    CHỨNG MINH:

Thượng tọa Thích Thiện Túc
Thượng tọa Thích Phước Châu

B. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ:

STT Chức vụ Đạo hiệu/ Tên thường dùng
01 Trưởng Ban Trị Sự Thượng tọa Thích Phước Hưng
02 Phó Trưởng Ban thường trực Đại đức Thích Tánh Thông
03 Phó Trưởng Ban Trị Sự Đại đức Thích Hạnh Quả
04 Phó Trưởng Ban Trị Sự Đại đức Thích Bảo Ân
05 Thư ký Đại đức Thích Quảng  Thông
06 Phó Thư ký Đại đức Thích Bảo Hưng
07 Thủ quỹ Sư cô Thích Huệ Đức

C. TRƯỞNG CÁC BAN TRỰC THUỘC BAN TRỊ SỰ:

STT Chức vụ Đạo hiệu/ Tên thường dùng
08 Trưởng ban Tăng sự Thượng Tọa Thích Phước Hưng (kiêm)
09 Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Đại đức Thích Tánh Thông  (kiêm)
10 Trưởng ban Hoằng pháp Đại đức Thích Hạnh Quả (kiêm)
11 Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Đại đức Thích Bảo Ân  (kiêm)
12 Trưởng ban Nghi lễ Đại đức Thích Bảo Chánh
13 Trưởng ban Từ thiện Xã hội Sư cô Thích nữ Diệu Thiện
14 Trưởng ban Kinh tế Tài chánh Đại đức Thích Thông Hạnh
15 Trưởng ban Pháp chế Đại đức Thích Quảng Thông  (kiêm)
16 Trưởng ban Kiểm soát Đại đức Thích Thông Hạnh (kiêm)
17 Trưởng ban Thông tin Truyền thông Sư cô Thích Nữ Thông Tuệ
18 Trưởng ban Văn hóa Đại đức Thích Bảo Chánh (kiêm)

D. CÁC ỦY VIÊN:

STT Chức vụ Đạo hiệu/ Tên thường dùng
19 Ủy viên Ban Trị Sự Sư cô Thích nữ Như Đức
20 Ủy viên Ban Trị Sự Sư cô Thích nữ Như Hướng
21 Ủy viên Ban Trị Sự Sư cô Thích nữ Nguyệt Khánh
22 Ủy viên Ban Trị Sự Sư cô Thích nữ Trung An
23 Ủy viên Ban Trị Sự Sư cô Thích nữ Thanh An
24 Ủy viên Ban Trị Sự Cư sĩ Dương Ngọc Hòa
25 Ủy viên Ban Trị Sự Cư sĩ Hồ Viết Lê
26 Ủy viên Ban Trị Sự Cư sĩ Huỳnh Thị Thanh

*Danh sách nhân sự Ban Trị Sự gồm: 19  thành viênđảm nhiệm 26 chức danh và Ban thường trực 07 thành viên.

VP BTS PG Quảng Nam