Các chùa cụm cánh Trung Tu Bát Quan Trai 1 ngày lần 2

Sáng ngày 19/11/2015(Nhằm ngày 8/10/Ất Mùi) tại chùa Giác Nguyên, Thị Trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình. Ban trị sự Phật giáo huyện tổ chức Đạo Tràng Tu Bát quan trai giới cho cư sĩ Phật tử tại gia các chùa cụm cánh Trung.

Sáng ngày 19/11/2015(Nhằm ngày 8/10/Ất Mùi) tại chùa Giác Nguyên, Thị Trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình. Ban trị sự Phật giáo huyện tổ chức Đạo Tràng Tu Bát quan trai giới cho cư sĩ Phật tử tại gia các chùa cụm cánh Trung.

Khóa tu Bát quan trai 1 ngày dưới sự hướng dẫn của Chư tôn Đức Tăng, Ni trong cụm. Mỡ đầu khóa tu là nghi thức cầu nguyện, truyền giới Bát quan trai. Ban tổ chức khóa tu đã cung thỉnh Đại đức Thích Như Giải-UV TT BTS PG Tỉnh, Trưởng ban hướng dẫn Phật tử Tỉnh, Trú trì chùa Lầu, huyện Duy Xuyên về thuyết giảng cho đạo tràng Phật tử. BTC khóa tu còn tổ chức tọa đàm về Phật pháp giảng giải những câu hỏi do Phật tử thắc mắc trong quá trình tu tập, bên cạnh dó chư Tôn đức hướng dẫn tụng kinh, hành thiền, niệm phật v.v..

Hình ảnh khóa tu :

 

 

Tác bạch cung thỉnh Truyền giới

 

Đại đức Thích Tánh Thông truyền giới

 

 

 

 

Đại đức Thích Như Giải thuyết giảng

 

 

Giờ quá đường

 

 

 

Thời khóa tụng kinh, niệm Phật

 

 

 

 

 

 

Tọa đàm Phật pháp

 

Phật tử nêu câu hỏi

 

 

Tin, ảnh : Quảng Huệ