Ban trị sự GHPGVN huyện tổ chức khóa tu mùa hè năm 2017

Thực hiện chương trình Phật sự năm 2017 của Ban trị sự GHPGVN huyện.Căn cứ phiên họp ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Ban trị sự GHPGVN huyện về việc triển khai chương trình các khóa tu mùa hè năm 2017.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HUYỆN THĂNG BÌNH
BAN TRỊ SỰ

Số : 68/TB/BTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
---------------


Thăng Bình, ngày 14 tháng 6 năm 2017
 
THÔNG BÁO
“ Về việc tổ chức các Khóa tu mùa hè năm 2017
do Ban trị sự GHPGVN huyện tổ chức”
 
Kính gửi :   -Các Ban ngành trực thuộc Ban trị sự GHPGVN huyện.
                   -Chư Tôn Đức Tăng, Ni trụ trì, Giám tự.
                   -Ban hộ tự, Ban hộ trì các chùa cơ sở.
         Thực hiện chương trình Phật sự năm 2017 của Ban trị sự GHPGVN huyện.
          Căn cứ phiên họp ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Ban trị sự GHPGVN huyện về việc triển khai chương trình các khóa tu mùa hè. Ban trị sự GHPGVN huyện thông báo đến các Ban ngành, chư Tôn đức Tăng, Ni trụ trì, Giám tự, Ban hộ tự, Ban hộ trì các chùa cơ sở chương trình các khóa tu  như sau :
          I/Khóa tu “ Một ngày An Lạc” dành cho Đạo hữu, Phật tử
          1.Địa điểm : Chùa Giác Thanh, xã Bình Nguyên.
          2.Thời gian : 1 ngày , vào ngày 30 tháng 6 năm 2017 (Nhằm 7/6/Đinh Dậu).
          3.Đối  tượng tham gia : Tất cả Đạo hữu Phật tử các chùa, không phân biệt độ tuổi.
          4.Các hành giả tham dự điều mặc Áo tràng lam.
          5.Chư Tăng Ni trụ trì, Giám tự, Ban hộ tự, Ban hộ trì đôn đốc và tạo điều kiện thuê xe cho Đạo hữu Phật tử về tham dự khóa tu.
           II/Khóa tu “ Ươm mầm Tuệ Giác” dành cho Thanh thiếu niên, G/Đ Phật tử.
          1.Địa điểm : Chùa Giác Thanh, xã Bình Nguyên.
          2.Thời gian : 3 ngày 2 đêm, ngày 30/6 -  1 và 2/7/2017 (7,8,9/6/Đinh Dậu).
          3.Chương trình, nội dung khóa tu (đính kèm).
          4.Độ tuổi tham dự khóa tu : Từ 14 đến 30 tuổi.
          5.Chư Tăng, Ni trụ trì, Giám tự,  Ban hộ tự, Ban hộ trì khuyến khích con em Đạo hữu, Gia đình Phật tử tại cơ sở đăng ký tham dự Khóa tu (theo mẫu đính kèm) và gởi danh sách đăng ký về văn phòng Ban trị sự, hạn chót ngày 28/6/2017.
          6.Chư Tăng, Ni trụ trì và Ban hộ tự, Ban hộ trì tạo điều kiện về phương tiện xe đưa đón các khóa sinh về tham dự khóa tu.
          7.Các khóa sinh về tham dự Khóa tu không đóng các khoản tiền nào.
          8.Các khóa sinh tham dự Khóa tu mặc đồ bộ màu lam, màu đà, đồng phục GĐPT.
          9.Các khóa sinh về tham dự Khóa tu không sử dụng điện thoại, ipad, máy tính.
          10.Mọi chi tiết xin liên hệ Ban thư ký : Đại Đức T  Quảng Thông – ĐT : 0905400057, Đại Đức T Bảo Hưng  – ĐT : 0908325829
             III/Thỉnh chứng minh và tham dự các Khóa tu.
          1.Thỉnh chư Tôn Đức Tăng, Ni Ban Trị sự, Trụ trì, Giám tự tham dự 1 ngày khóa tu “Một ngày An Lạc”, lúc 7h00 ngày 7/6/Đinh Dậu(30/6/2017).
          2.Thỉnh chư Tôn Đức Tăng, Ni Ban Trị sự, Các Ban ngành, Trụ trì, Giám tự Chứng minh và tham dự Lễ khai mạc khóa tu mùa hè”Ươm mầm Tuệ Giác”, lúc 7h00 ngày 8/6/Đinh Dậu(1/7/2017). Lễ bế mạc, lúc 15h00, ngày 9/6/Đinh Dậu(2/7/2017).
       3.Mời quý Cư sĩ, Phật tử thành viên các Ban ngành Ban trị sự GHPGVN huyện, Ban hộ tự, Ban hộ trì các chùa cơ sở tham dự Lễ khai mạc khóa tu mùa hè”Ươm mầm Tuệ Giác”, lúc 7h00 ngày 8/6/Đinh Dậu(1/7/2017). Lễ bế mạc, lúc 15h00, ngày 9/6/Đinh Dậu(2/7/2017).
IV/Phát tâm cúng dường Tịnh tài, Tịnh vật khóa tu.
1. Chư Tôn Đức Tăng, Ni trụ trì, Giám tự và Các chùa phát tâm cúng dường Tịnh tài đã đăng ký theo tinh thần Hội nghị sơ kết ngày 13/5/Đinh Dậu vừa qua.
2.Kêu gọi các chùa phát tâm cúng dường hiện vật trợ duyên khóa tu như : Gạo, Rau dưa, Dầu ăn, Củi .v.v…trợ duyên khóa tu thành tựu.    
          Vì sự thành công của các Khóa tu, Ban trị sự GHPGVN huyện xin thông báo đến các Ban ngành, Chư Tăng, Ni trụ trì, Giám tự, Ban hộ tự, Ban hộ trì các chùa cơ sở phổ biến và thực hiện theo tinh thần Thông báo này. Kính chúc Phật sự viên thành./
 
TM/BAN TRỊ SỰ & BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNGBAN
Thượng Tọa THÍCH PHƯỚC HƯNG
 
 
 
CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TU “ MỘT NGÀY AN LAC”
 
 
*Ngày 30/6/2017(7/6/Đinh Dậu)
                             06h00 : Giới tử vân tập
                             07h00 : Ổn định
                             07h30 : Cung đón chư Tôn Đức Tăng Ni quang lâm.
                             08h00 : Truyền giới.
                             08h30 : Giảng Pháp
                             10h30 : Cúng ngọ
                             11h00 : Quá đường.
                             13h00 : Thức chúng
                             13h30 : Tụng Kinh
                             14h30 : Giảng Pháp
                             16h00 : Xã giới.
 
 

 
CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TU MÙA HÈ NĂM 2017
Chủ đề “ ƯƠM MẦM TUỆ GIÁC”
*Ngày 30/6/2017(7/6/Đinh Dậu)
                             16h00 : Khóa sinh tập trung
                             17h00 : Sinh hoạt nội quy
                             18h30 : Ăn chiều
                             19h30 : Văn nghệ giao lưu
                             21h00 : Ngồi thiền
                             22h00 : Chỉ tịnh
*Ngày 1/7/2017(8/6/Đinh Dậu)
                             03h30 : Thức chúng
                             04h00 : Thực tập chánh niệm
                             05h00 : Thể dục buổi sáng
                             05h30 : Chấp tác ( dọn vệ sinh)
                             06h00 : Điểm tâm
                             07h30 : Chuẩn bị chương trình khai mạc
                             08h00 :  Lễ khai mạc ( có chương trình riêng)
                             09h00 : Nghe pháp
                             10h30 : Tụng kinh Phước Đức
                             11h00 : Ăn trưa
                             13h00 : Thức chúng
                             13h30 : Tụng Kinh
                             14h30 : Sinh hoạt chuyên đề
                             16h30 : Sinh hoạt vui chơi
                             17h00 : Ăn chiều
                             18h00 : Chuẩn bị Lễ hoa đăng.
        19h30 : Hoa đăng tưởng niệm ân sinh thành
                             (có chương trình riêng) 
                             20h00 : Viết đôi dòng cảm niệm về Cha Mẹ
                             21h00 : Ngồi thiền
                             22h00 : Chỉ tịnh
*Ngày 2/7/2017(9/6/Đinh Dậu)
                             03h30 : Thức chúng.
                             04h00 : Thực Tập chánh niệm tại bãi biển Bình Minh
                             06h00 : Điểm tâm
                             07h00 : Thi đố vui Phật pháp
                             09h00 : Nghe pháp.
                             11h00 : Ăn trưa
                             13h00 : Thức chúng
                             13h30 : Sinh hoạt vui chơi
                             15h00 : Tổng kết-Bế mạc
                             16h00 : Dây thân ái-chia tay