Ban Trị Sự GHPGVN huyện Khai kinh Đại lễ Phật Đản PL : 2562-DL: 2018

Hoà chung trong không khí đón mừng Đại lễ Phật Đản, sáng ngày 22/5/2018 (8/4/Mậu Tuất) tại Trụ sở BTS (Chùa Giác Nguyên, TT.Hà Lam), Ban Trị sự GHPGVN huyện Thăng Bình long trọng cử hành Lễ Khai kinh và nghi thức Mộc dục(Tắm Phật).

Quang lâm chứng minh và cử hành buổi lễ có HT.Thích Thiện Túc – CM Ban trị sự GHPGVN huyện; TT Thích Phước Hưng, UV BTS PG tỉnh Quảng Nam, Trưởng BTS PG huyện Thăng Bình cùng chư tôn đức Tăng Ni, quý cư sĩ thành viên BTS và Phật tử  cơ sở chùa trong toàn huyện.

Sau 3 hồi chuông trống Bát nhã, Chư Tôn Đức quang lâm niệm hương bạch Phật, tụng bài kinh khánh đản và cử hành nghi thức Mộc dục. Ban nghi lễ xướng bài kệ Tắm Phật:
“Con nay rưới tắm các Như Lai
Trí sạch trang nghiêm công đức lớn
Chúng sanh năm trược rời cấu trần
 

Cùng chứng Như Lai tịnh pháp thân.

Trong thành Tỳ Gia chưa từng sinh

Giữa cây Sa La chưa từng diệt
Bất sinh bất diệt đức Cồ Đàm
Trong mắt nhìn xem càng thêm bớt.
Sáng nay là mồng tám tháng tư
Cung vua Tịnh Phạn sinh Tất Đạt
Chín rồng phun nước ngoài trời đến
Hoa sen đỡ bước theo đất mọc…..”
Lần lược chư Tôn Đức Tăng Ni thực hiện nghi tắm Phật, toàn thể Phật tử hòa cùng tiếng niệm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Lễ Phật đản năm nay Ban trị sự GHPGVN huyện tổ chức lễ đài chính tại Trụ sở BTS Chùa Giác Nguyên, TT Hà Lam. Lúc 18h ngày 28/05/2018( Nhằm ngày 14/04/Mậu Tuất)

Một số hình ảnh ghi nhận :BTTTT Huyện