Ban Tăng sự PG tỉnh Quảng Nam thăm các trường hạ

Ngày 27-6, Thường trực BTS, Ban Tăng sự PG tỉnh Quảng Nam đến thăm và làm việc với 5 hạ trường trong toàn tỉnh.

 

1 qnam 6.jpg
Chư hành giả tại tổ đình Tịnh Độ nghinh đón chư tôn giáo phẩm

Đoàn gồm HT.Thích Hạnh Niệm, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS, Trưởng ban Tăng sự; HT.Thích Thiện Thành, UV HĐTS, Phó BTS, Phó ban Tăng sự; TT.Thích Hạnh Hoa, Phó BTS; NT.Thích nữ Hạnh Chơn, UV BTS, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh cùng chư tôn đức Thường trực BTS, Ban Tăng sự tháp tùng đoàn đến các hạ trường thăm hỏi và sách tấn chư hành giả an cư tại 5 trú xứ tập trung trên toàn địa bàn.

Tại mỗi trú xứ, chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội tỉnh được nghe báo cáo về số lượng hành giả an cư cũng như chương trình tu học trong 3 tháng hạ.

1 qnam 3.jpg
HT.Thích Hạnh Niệm tặng quà tại tổ đình Tịnh Độ

1 qnam 8.jpg

1 qnam 4.jpg
Nghi thức cung nghinh và tặng quà tại trường hạ Chúc Thánh

Theo đó, tại trú xứ của chư Tăng: tổ đình Tịnh Độ (TP.Tam Kỳ) có 98 vị Tỳ-kheo, 6 vị Sa-di và 8 Điệu; tổ đình Chúc Thánh (TP.Hội An) có 101 vị Tỳ-kheo, chúng Sa-di và Điệu 23 vị. Tại trú xứ an cư của Ni: chùa Diệu Quang (TP.Tam Kỳ) 20 vị Tỳ-kheo-ni, 5 vị Thức-xoa-ma-na, 3 vị Sa-di-ni và 15 Điệu; chùa Bảo Thắng (TP.Hội An) 101 vị Tỳ-kheo-ni, 16 vị Thức-xoa-ma-na, 23 vị Sa-di-ni và 10 Điệu và chùa Châu Phong (H.Điện Bàn) 14 vị Tỳ-kheo-ni, 4 vị Thức-xoa, 4 vị Sa-di-ni và 2 Điệu. 

Tại mỗi trú xứ, HT.Thích Hạnh Niệm và HT.Thích Thiện Thành đều có lời đạo từ sách tấn chư Tăng Ni tinh tấn tu học cũng như có những phần quà lưu niệm đặc biệt tặng cho Ban Chức sự, Ban Lãnh chúng và đạo tràng. 

1 qnam 1.jpg

1 qnam 2.jpg

1 qnam 5.jpg
Nghi thức cung nghinh, báo cáo và có lời sách tấn tới chư Ni
hành giả tại các trường hạ Ni của tỉnh Quảng Nam

Cũng trong dịp này, phái đoàn đến vấn an sức khỏe HT.Thích Thiện Duyên, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS tỉnh Quảng Nam; thắp hương tưởng niệm Giác linh nhị vị HT.Thích Chơn Phát và HT.Thích Giải Trọng, tại tổ đình Long Tuyền (TP.Hội An).

1 qnam 7.jpg
Vấn an sức khỏe HT.Thích Thiện Duyên

Quang Thanh - Nhuận Bình - Xuân Sáng